logga för AB Lundvalls Diverse
Hållbarhet Innovation Pedagogik Aktuellt

Hållbarhet

I AB Lundvalls Diverse finns lång erfarenhet av att driva utvecklingsarbete. Stöd kan ges för verksamhetsutveckling både i den egna organisationen och för flera aktörer i samverkan.

Exempel på områden för utredningar

  • Miljöutredningar: Utredning av verksamhetens miljöpåverkan och energianvändning
  • Utredning av verksamhetens status utifrån en helhetssyn på hållbarhet
  • Analys av hur goda exempel kan implementeras i verksamheten
  • Utredning där förbättringsförslag tas fram och analyseras

Processledning

Stöd i att utveckla verksamheten mot ökad hållbarhet. Det kan gälla miljö, klimat och energi eller hela hållbarhetsfrågan. Stödet kan omfatta allt från att vara en samordnande och drivande kraft i processen till att vara bollplank för ledningen och/eller organisationens egen samordnare/projektledare. Exempel:

  • Införa miljöledningssystem eller utveckla det som man redan har
  • Införa ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner enligt den nya standarden SS 85 40 00
  • Integrera FN:s 17 hållbarhetsmål och Agenda 2030 i verksamhetsstyrningen
  • Ta fram och genomföra planer och program som leder till att organisationens mål uppnås
  • Genom bra uppföljning kontrollera resultatet av arbetet
  • Stöd i processen att samla många aktörer för gemensamma mål och arbeta för att nå dem

Ta kontakt så designar vi ett stöd utifrån dina behov.

Livsstil

AB Lundvalls Diverse driver verksamheter och projekt för en mer en hållbar livsstil.

Vi hyr ut höns med höngård till din skola eller äldreboendet. Det ger glädje för alla åldrar och främjar barnens förståelse för kretslopp och matens roll. Läs mer i våra broschyrer för äldreboenden och förskolor.

Regional Matkultur Småland är ett nätverk för producenter, leverantörer och restauranger som profilerar sig på Småländsk mat.