logga för AB Lundvalls Diverse
Hållbarhet Innovation Pedagogik Aktuellt

Referensuppdrag

Länsstyrelsen i Dalarna: Underlag för upphandling av energistatistik för alla Sveriges län.

Länsstyrelsen i Kronoberg (tillsammans med miljökonsult AC Andersson): Utbildning och framtagande av mallar för uppföljning av åtgärder i miljö- och klimatarbetet.

Länsstyrelsen i Dalarna: Expertstöd vid framtagande av Åtgärdswebb för miljömål.

Länsstyrelsen i Uppsala: Spridning av goda exempel i klimat- och energiarbetet.

Balticum Frinab AB: Stöd vid utveckling av egenkontroll enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen i Jönköping (tillsammans med miljökonsult AC Andersson): Utbildningshalvdag om formulering och uppföljning av åtgärder för miljömålen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland: Föreläsning och konsultstöd vid formulering av åtgärder för miljömålen.

Länsstyrelsen i Värmland: Workshop med Länsstyrelsen och 12 kommuner om miljööverenskommelser och formulering av åtgärder för miljömålen.

Vaggeryds kommun (tillsammans med Peter Wenster): Utbildningshalvdag för politiker och tjänstemän om Agenda 2030 och ledningssystem för hållbar utveckling.

Koordinator för nätverket Regional Matkultur Småland under perioden 2017-2018 då vi fördubblade antalet medlemmar.

Styrelseledamot i Refarm.

Förstudie på uppdrag av biosfärområde östra Vätterbranterna Stadsodling i Öxnehaga - Kan det vara lönsamt för lokala entreprenörer?

Förstudie på uppdrag av Refarm/Region Jönköpings län Landbaserad fiskodling i Jönköpings län - en aktörs- och hindersanalys