logga för AB Lundvalls Diverse

Stefan Lundvall, Stagneliigatan 10, 553 13 Jönköping, tel: 0705 89 95 16, e-post: stefan@lundvallsdiverse.se org.nr 559052-5100

18 september 2019

Under våren bildade jag tillsammans med fyra vänner Jönköpings Odlingar AB. Vi har startat Berghems fiskodling och akvaponi som ligger utanför Skärstad. Där odlar vi Clarias och Tilapia i en lada för att erbjuda nyttig fisk odlad så miljömässigt hållbart som möjligt. Fiskodlingen är igång. Framöver planerar vi att installera solceller, utveckla eget foder och starta växtodling i näringsrikt vatten från fisken. Genom föreningen Refarm Linné arbetar jag i några Leaderprojekt för att sprida inomhusodling av fisk och grönsaker över Sverige. Ledorden är hållbarhet, ökad självförsörjning och landsbygdsutveckling.

Så har vår hönsuthyrning fått en ny kund i augusti genom Österängskyrkan och Vätterhem. Österängsborna visar stort engagemang. Hönsgården står så fint i centrum, rödmålad bredvid kyrkan. Förskola, skola, äldreboende och fritidsgård ligger intill och nya samtalsämnen om höns, ägg, mat och djuromsorg skapas hela tiden. Vi har också utökat med kaninuthyrning, på efterfrågan från Kristinedals äldreboende. De tar in Kaninen Gerd då och då för att umgås med de äldre. Även här skapar närvaron av djur en gemenskap i området då många visar sitt engagemang och vill hälsa på Gerd.

I dagarna drar vi igång vårt nya biokolprojekt tillsammans med Jönköping Energi, Länsförsäkringar, LRF och föreningen Refarm Linné. Jag är projektledare för en förstudie där vi ska se om det kan fungera med en biokolanläggning i Jönköping som kopplas på fjärrvärmenätet. Poängen är att dels minska koldioxidhalten i atmosfären, ta råvaran så att det bidrar till ökad biologisk mångfald, ta fram ett lokalt jordförbättringsmedel och bidra till stadens fjärrvärme.

Just nu behandlas en bygglovsansökan för två containers där vi ska odla Ostronskivling i kaffesump. Planen är att vara i Kålgårdsparkens lekpark. Det handlar om att ta fram ett förstklassigt livsmedel från stadens restprodukter. Hållbar livsmedelsproduktion är målet. Vi du köpa ett eget odlings-kit? Klicka här.

Tycker du också att det vore roligt med gemensamhetsodlingar och hobbithus i slänten nedanför Dunkehalla kyrkogård? Här är ett medborgarförslag som jag lämnat till kommunen i samarbete med arkitekten Erik Berg.

Stefan Lundvall

24 februari 2019

Det är slutet av februari och jag har precis fått klar två rapporter om odling. En om stadsodling i Öxnehaga och en om fiskodling i hus på landet. Den första på uppdrag av Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och den andra för Refarm på uppdrag av Region Jönköpings län. Länkar till rapporterna finns på sidan Aktuellt. Samtidigt är vi fem partners som håller på att bilda ett nytt företag som ska hålla på med odling i Jönköping och i häradet häromkring.
Trots två ansökningar under 2018 fick vi aldrig bidrag från EIP-Agri till att utveckla ett nytt livsmedel från bladnäringskoncentrat. Däremot har SLU fått 10 miljoner kronor från Vinnova för ett liknande projekt och det är ju bra att det går framåt på området. Vårt projekt var mer inriktat på att snart komma i produktion och det återstår att se om vi gör ett nytt försök på något sätt. Under hösten överlämnade jag rollen som koordinator för Regional Matkultur Småland till Christian Janér för att kunna fokusera på andra verksamheter och projekt. I december blev Lundvalls Diverse svensk agent för svampodlings-kit från Beyond Coffee i Danmark. Det är en rolig produkt som kan köpas på ETC-varuhuset. Snart flyttar en kull höns till vår nya hönskund Smedjegården i Norrahammar. Kolla in hönsäventyret på vår sida Hönskraft på Facebook.

30 April 2018

Nu år det äntligen vår! Bilden visar Vättern från Jönköping en kväll i april. Slutet av 2017 bjöd på några besvikelser. Investeringskostnaderna för att tillverka Bokbågen i Kina blev för stora så det blir ingen internationell lansering. Jag har förstås både plan B och C för Bokbågen men frågan är när de hinner sättas i sjön. För nårvarande finns Bokbågen att köpa på Smarta saker och Gottfrid Johansson musik i Stockholm. Vi fick avslag på vår innovationsansökan om att skapa ett nytt livsmedel på koncentrat från gröna blad, men skam den som ger sig. Ny ansökan har lämnats i april. Vi är fyra företag och ett universitet som bildat en innovationsgrupp och ytterligare tre universitet ska medverka i projektet. Positivt i december var att hönsen kom på plats hos vår första kund för uthyrning av hönsgård med höns, Ekåsens ädreboende i Jönköping - till glädje för boende, personal och höns! I nätverket Regional Matkultur Småland blir vi allt fler medlemmar, nu 50, mer än dubbelt så många som när jag och Sofia Alriksson tog över förr året. Nu i maj kommer årets broschyr till alla turistbyråer. Vi har också några projekt på gång i nätverket. Under vintern har jag tidvis jobbat intensivt med ett projekt för att förvekliga IT-systemet åtgärdswebben för miljömålen. Efter flera års arbete är det klart för Länsstyrelserna att arbeta i. Det är som alltid en hel del mer på gång, nytt sedan hösten är att jag undersöker förutsättningarna för stadsodling i skalan 1-5 ton skörd. Den kan handla om akvaponik, hydroponik eller svampodling.

September 2017

Nu jobbar vi intensivt med innovationsansökan för att skapa ett nytt livsmedel på koncentrat från gröna blad. Vi är fyra företag och ett universitet som ska bilda en innovationsgrupp och ytterligare tre universitet ska medverka i projektet. Den internationella lanseringen av Bokbågen genom Thinking Gifts är försenad på grund av problem med produktionen i Kina, men hav förtröstan, Bokbågen finns på Smarta saker och lagret räcker troligen över jul. Det börjar bli ont om tid för den som vill ha en svenskproducerad Bokbåge! Under sommaren har vi fått flera nya medlemmar till nätverket Regional Matkultur Småland, där jag tillsammans med Sofia Alriksson är koordinator. Eva Hildorrson och jag jobbar oförtrutet vidare med vårt unika koncept med uthyrning av höns och hönsgårdar till skolor och äldreboenden och första kunden är på gång. Kycklingar är inköpta som inväntar bygglov från kommunen. Det långvariga uppdraget för länsstyrelserna om att skapa IT-systemet åtgärdswebben för miljömålen går äntligen mot sitt förverkligande. Det är som alltid en hel del mer på gång, bland annat samarbete med Svensk Hållbarhetsanalys om konsultstöd till kommuner om ledningssystem för hållbar utveckling och Agenda 2030 målen och en ny utbildning om maten, hälsan och miljön i samarbete med Miljöstrategen AB. Slutligen är det roligt att berätta att Eva har levererat grönsakar till Bikupan från vår trädgård. Fina plommon, dill, grönkål och zucchini. Ganska närproducerat!

Februari 2017

Nu är det klart att Bokbågen ska lanseras i världen genom Thinking Gifts. Lanseringen är planerad till hösten. Bokbågen finns nu också på Smarta saker. Här i Sverige har avtal nyligen tecknats med Sofia Alriksson på Den Naturliga Maten. Vi ska driva nätverket Regional Matkultur Småland tillsammans. Ett annat samarbete är med Ragni Andersson på Svensk Streetfood. Med stöd från Jordbruksverket arbetar vi på en ansökan om att utveckla ett nytt livsmedel av gröna blad. Rickard Almers deltar i det arbetet. Parallellt pågår uppdrag för länsstyrelserna om energistatistik och IT-system för uppföljning av miljö- och energiarbetet. Praktikanten Eva Hildorsson förbereder en unik verksamhet som vi kallar Höns i skolan som innebär att vi ska hyra ut höns med hönsgårdar till skolor, men det kan även vara till exempel äldreboenden. I slutet av februari åker vi ett gäng från Småland för att träffa Johan Ehrenberg och diskutera en biokolsatsning. Det är en hel del mer på gång, återkommer till det på den här sidan till våren.

Oktober 2016

Höstens arbete började med ängsslåtter i augusti. I september besök på Länsstyrelsen i Göteborg som konsultstöd i arbetet med åtgärdsprogram för miljömålen. För Länsstyrelserna (RUS) pågår också ett uppdrag att stötta införande av IT-systemet åtgärdswebben. I mitten av oktober kommer en praktikant som bland annat ska jobba med Bokbågen. Huvudenergin hittills i höst har legat på att lägga grunden för tre nya hållbarhetsprojekt i samverkan med ett tiotal samverkansparter. Det handlar om hållbar mat och hållbar stadsbyggnad.

April 2016

Första halvåret i egen regi har inneburit flera uppdrag för Länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsarbete inom miljö-, energi och klimat, men också för att utveckla egenkontrollen hos ett mindre företag. Lundvalls Diverse blev i mars ett aktiebolag eftersom det ger större möjligheter att utveckla företaget. Nu kommer våren och planering av nya projekt som kan komma igång till hösten. Mindre löpande uppdrag pågår parallellt och nya kan komma till. Samtidigt jobbar killarna på Winvent i Lund med kommersialisering av Bokbågen och Lamparmen. En liten del av företagets verksamhet blir ängskötsel i naturreservatet Halle-Vagnaren. Snart är det dags för fagning! Det innebär traditionellt att ängen städas från nedfallna grenar och dylikt, men i år ska vi också ta bort mossa så att örterna kan komma upp bättre.

Oktober 2015

Efter 16 år som miljöstrateg på Länsstyrelsen i Jönköpings län fortsätter jag arbetet för hållbar utveckling i egen regi. Jag erbjuder konsulttjänster för ett strategiskt hållbarhetsarbete (utredningar, utbildningar, föreläsningar och projektledning). Därutöver planeras kommersialisering av två av de uppfinningar som jag arbetade med när Lundvalls Diverse bildades för 10 år sedan.

Hållbarhet Innovation Pedagogik Aktuellt