logga för AB Lundvalls Diverse
Hållbarhet Innovation Pedagogik Aktuellt

Pedagogik

AB Lundvall Diverse erbjuder utbildning och föreläsningar inom miljö, energi, klimat och övergripande om hållbar utveckling. Kunder kan vara företag, myndigheter och skolor. I allt förändringsarbete är utbildning en viktig del. För att bygga handlingskompetens för hållbar utveckling behövs ett lärande som baseras på förståelse, engagemang och grundläggande kunskaper om samhälle och natur. Vägen dit är olika för olika grupper. Tillsammans anpassar vi utbildningen till kundens förutsättningar.

Exempel

Effektiva åtgärdsprogram med bra uppföljning är ett erbjudande för företag och organisationer.

Ta kontakt för att skapa en utbildning/föreläsning utifrån dina behov.