logga för AB Lundvalls Diverse
Hållbarhet Innovation Pedagogik Aktuellt

Aktuellt

Vill du bli medarbetare?

Vill du vara medarbetare i ett litet sprudlande företag där hållbarhet är kärnan i verksamheten? Vårt samarbete kan ha olika former beroende på vem du är. Allt från att vara praktikant eller timanställd några timmar i veckan till att vara med och utveckla nya projekt. Här finns både praktiska sysslor som ska genomföras och teoretiska inte så långt efter forskningsnivån. Avgörande är att du vill att hållbarhet är grunden i det som du håller på med.

Prova en delikatess odlad i kaffesump!

Vi odlar ostronskivling i kaffesump i två containrar i Kålgårdsparken i Jönköping. Kaffesumpen samlas in från restauranger i stan. Till att börja med finns vår fina och superfärska ostronskivling att köpa på Reko-ringen och Bikupan under varumärket Jönköpings Odlingar.

Rapporter om stadsodling och fiskodling

December 2018 genomfördes två förstudier. En med inriktning på stadsodling och en med inriktning på fiskodling i hus på gårdar på landsbygden:
Stadsodling i Öxnehaga - Kan det vara lönsamt för lokala entreprenörer?
Landbaserad fiskodling i Jönköpings län - en aktörs- och hindersanalys

Innovativa tjänster

Vi erbjuder ett unikt koncept med höns och hönsgård på äldreboenden och skolor. Genom att dela ansvaret med oss tror vi att många kommer att förverkliga önskemål om daglig kontakt med djur i verksamheten. Läs mer i våra broschyrer för äldreboenden och förskolor. Ring oss gärna för mer info.

Innovativa varor

Köp Bokbågen här!

Köp Freedesk här!

Köp svampodlings-kit för odling i kaffesump här!

Utbildningar och föreläsningar

Inspirationsträffar om fiskodling och akvaponi

Skicka ett mejl om du är intresserad av studiebesök vid fiskodling eller svampodling i kafffesump (Jönköpings Odlingar). Vi tar emot 20 personer i fiskodlingen och 15 personer i svampodlingen. Pris 100 kr per person, dock minst 1 000 kr. Kaffe/te och provsmakning ingår.