logga för AB Lundvalls Diverse
Hållbarhet Innovation Pedagogik Aktuellt

Aktuellt

Nya rapporter om stadsodling och fiskodling

December 2018 genomfördes två förstudier. En med inriktning på stadsodling och en med inriktning på fiskodling i hus på gårdar på landsbygden:
Stadsodling i Öxnehaga - Kan det vara lönsamt för lokala entreprenörer?
Landbaserad fiskodling i Jönköpings län - en aktörs- och hindersanalys

Innovativa tjänster

Vi erbjuder ett unikt koncept med höns och hönsgård på äldreboenden och skolor. Genom att dela ansvaret med oss tror vi att många kommer att förverkliga önskemål om daglig kontakt med djur i verksamheten. Läs mer i våra broschyrer för äldreboenden och förskolor. Ring oss gärna för mer info.

Innovativa varor

Köp Bokbågen här!

Köp Freedesk här!

Köp svampodlings-kit för odling i kaffesump här!

Utbildningar och föreläsningar

Föreläsning på Biologiska mångfaldens dag och workshop om stadsodling den 22 maj 2019

Effektiva åtgärdsprogram med bra uppföljning! Ett erbjudande till företag och offentliga organisationer. Läs mer.