logga för AB Lundvalls Diverse
Hållbarhet Innovation Pedagogik Aktuellt

Effektiva åtgärdsprogram med bra uppföljning

Låt inte dina åtgärdsprogram och handlingsplaner bli hyllvärmare! Nyckeln till måluppfyllelse är en plan som är konkret och uppföljningsbar. Den behöver också vara väl förankrad med de som ska genomföra den. Vi stöder organisationen i att utforma åtgärdsplan och uppföljningsplan.

Vad vi erbjuder

Omfattningen kan vara allt från 2 timmar föreläsning till flera utbildningsdagar utspridda under hela processen.

Exempel

Målgrupp

Myndigheter, kommuner och företag. Flera aktörer som ingår i arbetet med planen/programmet kan delta i en utbildningsdag eller föreläsning.

Utbildare

Stefan Lundvall driver sedan 2015 företaget AB Lundvalls Diverse och har dessförinnan jobbat 16 år som miljöstrateg på Länsstyrelsen i Jönköping. Där arbetade han med att bygga miljöledningssystem och att samordna länets gemensamma arbete för att nå miljö och klimatmålen. Han har haft flera uppdrag för länsstyrelsernas nationella utvecklingsarbete. Stefan har också arbetat som lärare i naturvetenskapliga ämnen i tolv år.

Vi anpassar stödet till din verksamhet och dina behov